nEO_IMG_IMG_4213.jpg

想必有一種幸福

隱藏在蓮葉的背後

想必有一種夢

在悄悄向你靠近

一定有些甚麼

遺落在花心深處

否則為甚麼

旅人離開時

仍在頻頻回首

 

nEO_IMG_IMG_4306.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4295.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3764.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3768.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4297.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3770.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3773.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4298.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3777.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3778.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4299.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3780.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3781.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4303.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4180.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4181.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4312.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4186.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4188.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4308.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4189.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4196.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4314.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4197.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4198.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4199.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4315.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4201.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4202.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4205.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4316.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4206.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4208.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4211.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4215.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4320.jpg

 

nEO_IMG_IMG_4317.jpg   

 

           

 

arrow
arrow

    sun 發表在 痞客邦 留言(20) 人氣()