IMG_188207.jpg

這一棵(eymae x veitchii) x burbidgeae 豬籠草我夠於2013.12.11,種植迄今已五年多了,它也是澳洲EP農場培育出來的品種,它雖然長得不算快但也不慢,現展葉已接近80公分了,而且耐熱性似乎不錯,就算在夏天只要遮陰也能順利結瓶。

 

IMG_188005.jpg

這品種遺傳了維奇豬籠草的寬籠唇,而且唇還是漂亮的紅條紋花唇。

 

IMG_191008.jpg

它的捕蟲瓶瓶身也遺傳了(burbidgeae)豹斑豬籠草的美麗紅斑。

 

IMG_185301.jpg

 

IMG_185402.jpg

 

IMG_185503.jpg

剛打開瓶蓋的新瓶

 

IMG_187904.jpg

 

IMG_188106.jpg

 

IMG_191109.jpg

 

IMG_191210.jpg

現瓶高約18公分,期待後續能結出更巨大的捕蟲瓶。 

 

 

 

  

  

arrow
arrow

    sun 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()