nEO_IMG_IMG_3710.jpg

走過陽光編織的網

流光在水波中盪漾

當睡蓮撐起昨夜的夢

你的倒影

攪動一池汪碧的眼波

走過湖面的那座橋

橋上的苔痕猶在

光影中的過去與現在

劃破了夢中有你的倒影

掛著回憶墬入往事的水紋

偶爾不經意的回首與你交錯

 

nEO_IMG_IMG_3720.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3120.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3122.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3124.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3126.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3127.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3151.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3152.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3162.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3163.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3164.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3703.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3707.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3709.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3719.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3725.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3731.jpg

 

nEO_IMG_IMG_3742.jpg

 

nEO_IMG_IMG_5234.jpg

 

nEO_IMG_IMG_5240.jpg

 

nEO_IMG_IMG_5249.jpg

 

nEO_IMG_IMG_5250.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9706.jpg

 

  

 

 

 

 

arrow
arrow

    sun 發表在 痞客邦 留言(25) 人氣()