nEO_IMG_IMG_9554.jpg

轉頭

我發現你靦腆的笑容

落在暖暖的四月天,微溫

轉身

我穿越你聖潔的靈魂

看見當年青澀的歲月,微醺

轉念

我走進春日裡的花田

身旁的向日葵,微笑

划過的風

載不動眼底的依戀

 

nEO_IMG_IMG_9569.jpg  

 

nEO_IMG_IMG_9530.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9532.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9533.jpg

 

  nEO_IMG_IMG_9570.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9571.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9534.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9535.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9536.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9537.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9538.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9539.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9540.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9541.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9542.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9543.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9544.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9545.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9546.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9547.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9548.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9549.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9550.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9551.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9552.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9553.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9567.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9555.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9556.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9557.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9558.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9559.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9560.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9561.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9563.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9564.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9565.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9566.jpg

 

nEO_IMG_IMG_9568.jpg 

 

 

   

arrow
arrow

    sun 發表在 痞客邦 留言(18) 人氣()